online:

* ČAKRY-PROBLÉMY-LÉČBA

Výklad z čakrových karet-klikni na kartu

 

                                                              

  

                       

                

Původ soustavy sedmi čaker,o kterých budu psát je skryt v počátcích indické kultury.Poprvé byl použit v tzv."védách"-čtyřech svatých knihách hinduistů.

Slovo čakra pochází se sanskrtu a znamená  kolo nebo disk.Lidský energetický systém má údajně mnoho čaker-ale tradiční hinduistický systém hovoří o sedmi.

Ty jsou rozmístěny tak, že vrchol nebo řapík každé je metafyzicky zapuštěn do páteře od kostrče po zátylek.Učení o čakrách ukazuje,že pokud chceme žít vyvážený a plný život,musíme kromě těla dbát také na své citové a duchovní potřeby.

Proč se v současné době vracíme k tak starému učení?Protože chceme pohlížet na lidskou existenci v celku.Čakrová léčba se zakádá na názoru, že pokud máme být šťastni,musíme jednat jako propojený celek.Pokud se v jedné části soustavy vyskytne nefunkčnost nebo problém,ovlivní to ostatní části a univerzální životní síla nemůže proudit nerušeně.

Poruchy mohou být buď ve formě  nadměrného nebo nedostatečného proudění energie.

Pro začátek malá tabulka

čakra                 barva          oblast vlivu        patří ke žláze       k části těla

------------------------------------------------------------------------------------------

1.čakra              červená        přežití               nadledvinky      kosti,vazivo

kořenová-                              tělesné          

mezi konečníkem                  potřeby

a pohl.orgány.......ovlivňuje čich

--------------------------------------------------------------------------------------------

2,čakra           oranžová     cit.rovnováha     vaječníky      pohl.orgány

sakrální                             sexualita           varlata          moč.měchýř

mezi pupkem a                                                                  prostata

pohl orgány    

ovlivňuje chuť                                                                  děloha

----------------------------------------------------------------------------------

3.čakra solár.plexu      žlutá     osobní moc       slinivka         trávicí

mezi pupkem                            vůle                                       soustava

a spodní částí                         k prosazení                              svaly

hrudníku

ovlivňuje zrak

----------------------------------------------------------------------------------------

4,čakra -srdeční      zelená     láska a vztahy       brzlík     srdce

střed hrudníku    růžová                                                 hruď,plíce

ovlivňuje hmat                                                                 krevní oběh

---------------------------------------------------------------------------------

5.čakra-krční      modrá        komunikace     štítná žláza         ústa

uprostřed u                        sebevyjádření    příštitná             krk

kořene krku                                                 tělíska                uši

ovlivňuje zvuk,sluch

-------------------------------------------------------------------------------------

6.čakra               indigová        intuice         podvěsek            oči

třetího oka                              moudrost      mozkový          spodní část

nad obočím uprostřed                                                         lebky

ovlivňuje šestý smysl

-------------------------------------------------------------------------------------

7.čakra korunní      fialová,zlatá   duchovní     šišinka     vrchní část

vrcholek hlavy         bílá               konání                         lebky,kůra

ovlivňuje mimo osobní já                                                                                    mozková,kůže

----------------------------------------------------------------------------------------

Uf to byla práce a to ještě nejsme se seznamováním hotovi.

                                                 

Ale v dalším se budeme věnovat jednotlivým čakrám,jejich disfunkcím a projevům a samozřejmě i léčení.

Asi je vám zřejmé, že nelze napsat vše a dodrobna-na tohle téma jsou vydány knihy.

Proto se tu objeví základní návody a postupy.Jde o to, uvědomit si funkci energetických center a chovat se a myslet tak, aby fungovaly v propojení,klidně a v pořádku.

Na základě projevů čaker,které zde budou popsány-disfunkce-zjistíte,co vás vystihuje- pak-chcete-li- můžete se s využitím nástrojů a technik rozhodnout k nápravě.

 

Pokud budete mít zájem o podrobnější návod k meditaci, cvičení-napište a já se budu snažit vysvětlit více.

                                     

No a jdeme na jednotlivé čakry.

Může se vám zdát,že je to trochu suchopárnější než ostatní články,ale pro začátek je třeba vysvětlit těm" novějším" čarodám fungování a význam.

Tak  1.čakra-kořenová-název v sanskrtu-Múladhára

Souvisí s tělesnými potřebami a základním přežitím.Je umístěna u kořene páteře-mezi konečníkem a pohlavními orgány.

Její barva je červená,souvisí se Zemí,vládne jí Saturn.

A její projevy ?

Příliš otevřená / točí se rychle/-nadměrný materialismus,sobectví,přehnané tělesné výkony.

Zablokovaná- točí se pomalu nebo vůbec-nedostatek emocí,sebedůvěry,sebezničující chování,bázlivost.

Je spjatá s tělesným bezpečím a jsou v ní jako na CD zaznamenány naše nejstarší zážitky,včetně toho jak s námi bylo nakládáno v dětství.I to je tak trochu výzva-pro zacházení s našimi dětmi.

Je to tedy tak-buď stojíme pevně na Zemi nebo se cítíme obětí společnosti,lidí, událostí.Pak jsme zranitelní,nezakotvení,máme pocity marnosti-nic se nám nedaří-prostě-pocit že jsme jen obětí.

Emocionální disfunkce se projevuje jako mentální otupělost,nesoustředěnost,neschopnost dosáhnout klidu,obtíže při dosahování cílů.

Tělesná disfunkce-nemoci kostí.

Pro práci s touto čakrou je dobré používat kameny tmavší barvy-achát,rubín,granát,hematit,záhněda.

Cvičení na uvědoměmí si této čakry,její rozpohybování je jednoduché- pozice mostu-leh na zádech.Ohneme kolena,položíme chodidla na šířku ramen.Nadechneme a s výdechem zvedáme hýždě.Soustřeďujeme se na kořenovou čakru.Při položení zpět zůstaneme chvíli odpočívat a uvědomovat si spojení těla se zemí.

Samozřejmě existuje meditace na léčbu každé čakry-tak i pro kořenovou.Je to meditace spojení s " vnitřní matkou".

A také je možné trochu zapřemýšlet nad svými kontakty s lidmi,materiálními pocity,o svém vlastní těle.

Afirmace používaná při meditaci:

UJÍMÁM SE ODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ ŽIVOT.DOKÁŽU SE VYROVNAT S JAKOUKOLIV SITUACÍ.

MÁ VNITŘNÍ MATKA JE TU VŽDY PRO MNE,CHRÁNÍ,MNE,ŽIVÍ A UTĚŠUJE.

ZASLUHUJI TO NEJLEPŠÍ,CO ŽIVOT MŮŽE NABÍDNOUT-MÉ POTŘEBY JSOU VŽDY USPOKOJENY.

Mandala na harmonizaci 1.čakry

                                            

***********************************************

2.čakra - sakrální-v sanskrtu-Svádhisthána

Souvisí s vodou-močovým měchýřem,krevním oběhem a s pohlavními a rozmnožovacími orgány.

Umístěna je nižší části břicha,mezi pupkem a pohlavními orgány.

Patří k barva oranžová a planeta Pluto.

Příliš otevřená čakra-emoční nevyváženost,sklony k fantazírování,manipulativnost,závislost na sexu.

Zablokovaná-přecitlivělost,tvrdost k sobě samému,bezdůvodné pocity viny,frigidita nebo impotence.

Emocionální disfunkce-nevyrovnaná pohlavní nutkání,citová nestálost,pocity osamělosti

Tělesná disfunkce-impotence,frigidita,potíže s močovým měchýřem, bolesti v kříži.

A patří k ní zase dvě strany mince-buď jsem suverénem nebo mučedníkem.Je to vlastně rozvíjení tématu první čakry-tedy-osobní zodpovědnost a sebevyjádření.

K práci s čakrou používáme barvy kamenů světlejší-citrín,karneol.

Přemýšlet a pokládat si můžete otázky o své ženské a mužské stránce osobnosti,připravenosti ke změnám,partnerských vztazích.

Cvičení- tzv.kývání pánví,vajíčko.

A taky meditace.

Při meditaci používáme afirmace:

ZASLUHUJI SI LÁSKU A ROZKOŠ.MÁM PRÁVO VYJÁDŘIT SVÉ TOUHY PŘED SEBOU I PŘED OSTATNÍMI.

ŽIVOT SE ODVÍJÍ TAK JAK MÁ.JSEM DOST DOBRÝ TAKOVÝ JAKÝ JSEM.

Mandala na harmonizaci 2.čakry

3.čakra-solárního plexu-Manipura

Pomáhá srovnat rozdíly,váže se k našim svazkům s druhými.Souvisí se schopností stát se jedinečným.

Umístěna je mezi pupkem a spodní části hrudníku.

Spřízněná barva-žlutá-vládnoucí planety-Mars,Slunce.

Při práci s touto čakrou používáme - žlutý citrín,topaz,avanturín,sluneční kámen.

Příliš otevřená čakra-hněv,touha ovládat,workoholismus,povýšenost a vynášení svrchovaných soud/všechno vím a všude jsem byla/.

Zablokovaná čakra-nadměrné ohledy k názorům druhých,obavy z osamělosti,nejistota,potřeba neustálého ujišťování.

Emocionální disfunkce-potřeba udržovat si stále kontrolu,přehnaná citlivost na kritiku,náruživá povaha,agresivita,nedostatek sebedůvěry.

Tělesná disfunkce-žaludeční vředy,únava,pocit tíhy kolem žaludku,alergie,cukrovka.

Zase se objevují dvě strany-duchovní bojovník-/vnitřní síla /a nebo nevolník-čekat na uznání,neuvědomit si svoji jedinečnost a nadání.

Zde je potřeba zvažovat otázky-jak se chovám k druhým,koho obdivuji anebo chci napodobit,jak používám svůj hněv,komu se cítím podřízený.

Opět existuje cvičení,opět existuje meditace.

Při meditaci používáme afirmace:

AKCEPTUJI TO, KÝM JSEM A CENÍM SI SVÉ OSOBNOSTI.

VÍM,ŽE SE STÁVÁM NEJLEPŠÍM ČLOVĚKĚM,JAKÝM MOHU BÝT.

MÁ OSOBNÍ MOC KAŽDÝ DEN SÍLÍ.S OTEVŘENOSTÍ PŘIJÍMÁM VŠE DOBRÉ,CO ŽIVOT DÁVÁ.

Mandala na harmonizaci 3.čakry

                                              

*******************************************

                                         

4.čakra-srdeční-Anaháta

Ústřední bod - srdeční- našeho vyprávění.

Je spjata s odpuštěním, bezvýhradnou láskou s níž přijímáme druhé .

Tato čakra má abstraktní povahu a proto je zvlášť náročná.Tady už vystupujeme z říše hmatatelného do říše neuchopitelného-citů.

Umístěna je ve středu hrudníku,náleží jí barva zelená nebo růžová.

Patří vzduchu a planetě Venuši.

příliš otevřená-majetnictví,láska s výhradami,citová zdrženlivost-za trest,přehnané dramatizování situace.

Zablokovaná-obavy z odmítnutí,přepjatá láska,pocit neschopnosti přijmout lásku,sebelítost.

Emocionální disfunkce-závislost, melancholie,obavy z osamělosti,připoutanosti či zrady.

Tělesná disfunkce-povrchní dýchání,vysoký krevní tlak,srdeční choroby,rakovina.

Tato čakra dále rozvíjí vnitřní soustředění z nižších čaker a souvisí s vyvažováním lásky k ostatním i k sobě.

Jde o sebepřijetí,sebepoznání a vlastní světlo.

Opět dvě polarity-herec-asi nemusím vysvětlovat a  milující-tam je to jasné.

Jde jen o to,nemyslet,že jde pouze o lásku k druhým.Jde o to poznat sebe,své emoce-naplnit svůj džbán láskou,abych mohl rozdávat i druhým.

Můžeme si položit otázky-reaguji spíš srdcem nebo rozumem,cítím se spojen s ostatními,jsem soucitný nebo soudící,znám své slabé i silné stránky.

Opět je cvičení,opět je meditace.

Při meditaci používáme afirmace:

MILUJI SEBE SAMA TAKOVÉHO JAKÝ JSEM.POSÍLÁM LÁSKU KAŽDÉMU,KOHO ZNÁM-VŠECHNY SRDCE JSOU OTEVŘENA,ABY PŘIJALA MOU LÁSKU.

PŘIJÍMÁM,ŽE BOLEST JE NUTNOU SOUČÁSTÍ MÉHO RŮSTU A VÝVOJE.VŠECHNU BOLEST MINULOSTI PŘEDÁVÁM DO RUKOU LÁSKY.

Mandala na harmonizaci čakry:

                                      

                                           

 

5.čakra - krční- Višuddhi

Je první z vyšších center.Je spjata s komunikací, sebevyjádřením a s tvořivostí spojenou se zvukem.Ne všelijakým mluvením, ale vyjadřováním slov, která zaručují hodnotu komunikace.

Kromě zvuku je také spojena s nasloucháním.

Umístěna je ve středu spodní části krku- spřízněná barva-modrá-vládnoucí planeta - Merkur.

Při meditacích používáme tyrkys,lapis lazuli,akvamarín,achát,sodalit.

Příliš otevřená čakra-přílišná hovornost, dogmatismus, svévole, arogance

Zablokovaná čakra-zdrženlivost v sebvyjadřování, nespolehlivost, navzájem neslučitelé názory.

Emocionální disfunkce-perfekcionismus, neschopnost vyjádřit své city a pocity, zablokovaná kreativita.

Tělesná disfunkce-bolesti v hrdle, bolesti krku, poruchy štítné žlázy, nedoslýchavost, zvonění v uších, astma.

Dvě opačné polohy-komunikátor-volný , krásný projev, krásný hlas, vytříbená mluva i myšlení.Do komunikace se zapojují srdcem.

Druhá-maskované Já-jeví se jako klaun-stále žertuje, podbízí se řečí, shazuje všechno co slyší-tragika klauna, který je přesvědčen o tom, že ho nemá nikdo rád a nenaslouchá mu - i hlasitá mluva.

Můžete se ptát-jak mohu posílit svůj hlas,jak vnímám vyjadřování hněvu,jak mohu vyjádřit své pocity a jak je vyjadřuji.

Opět existuje meditace a cvičení.

Při meditaci používáme afirmace:

ZAČÍNÁM MLUVIT SÁM ZA SEBE-TO CO CHCI ŘÍCI,SI ZASLOUŽÍ BÝT SLYŠENO A VYSLECHNUTO.

TĚŠÍ MNE VYJÁDŘIT SVÉ POCITY A BÝT TVŮRČÍ. NASLOUCHÁM POTŘEBÁM A TOUHÁM DRUHÝCHA UZNÁVÁM JE.

VŽDY HOVOŘÍM ZE SRDCE.

Mandala na harmonizaci čakry:

                                           

*************************************

                                       

6.čakra-třetího oka-Adžná

Umístění ve středu mezi obočím, prst nad kořenem nosu.Spřízněná barva-indigo-planeta-Neptun,Jupiter.

Při meditaci používáme ametyst, azurit, lapis lazuli,fluorit.

Tato čakra-třetí oko nám poskytuje možnost intuitivně poznat věci, které nejsou konkrétně doložit.

Mluvíme o předtuchách, tušení-nedá se doložit. Díky své úzké souvislosti s vyššímu funkcemi vědomí je tato čakra psychickým nástrojem, díky kterému poznáváme netušené.

Příliš otevřená čakra-vysoce logické myšlení a uvažování, dogmatismus, arogance, autoritářství.

Zablokovaná čakra-nedisciplinovanost, obavy z úspěchu, sklony k schizofrenii, nízko stanovované cíle.

Emocionální disfunkce-noční můry, obtíže s učením, halucinace.

Tělesné disfunkce-bolesti hlavy, slábnoucí zrak, neurologické poruchy, zelený oční zákal.

Dva póly-psychik-výjimečný umělec, léčitel, terapeut-důvěřují svým instinktům-které jim umožňují uslyšet neslyšitelné a skýtají možnost prožít jedinečné skutečnosti.

Druhý-racionalista-nevěří pocitům, postřehům a vnitřnímu hlasu. Mohlo být zablokováno v dětství-dodržování určitých pravidel, výsměch citovému vnímání.

Můžete se ptát- mám ve svém životě dostatek ticha na to, abych zaslechla šepot intuice, kdy jsem naposled jednala podle své intuice,vidím opravdu to, co je kolem mne / detaily/.

Zde je cvičením vizualizace.

Afirmace pro meditaci:

UVĚDOMUJI SI POTŘEBU TICHA A KLIDU PRO SVŮJ ŽIVOT.ODPOVĚDI NA VŠECHNY OTÁZKY SE NACHÁZEJÍ V MÉM NITRU-DŮVĚŘUJI SVÝM POCITŮM.

NEMÁM CO DOKAZOVAT- JSEM NAPLNĚNA MOUDROSTÍ A JSEM SEBEZJEVENÍM BOŽSKÉHO PLÁNU.

PŘEDSTAVOVOST JE ŽIVOTODÁRNOU KRVÍ MÉ TVOŘIVOSTI.

Mandala na harmonizaci čakry:

                                        

**********************************

 

 

 

Tak a jsme u poslední.

7.čakra-korunní čakra-Sahasrára

Nejde o cíl,ale o znovuzrození-jak to v téhle oblasti vždycky bývá.Cesta a rozvoj jednotlivých čaker odspoda nahoru nás přivádějí k nejzazšímu cíli-osvícení,seberealizaci.

Když probudíme korunní čakru objevíme vnímavost pro možnosti nekonečného prostoru a času a získáme božskou moudrost a pochopení.

Tato čakra je spojena s kosmickou energií a myšlením.

Umístění-vrcholek hlavy,spřízněné barvy-fialová,zlatá,bílá-vládnoucí planety-Uran.

Při meditaci používáme- křišťál,ametyst,diamant,bílý jadeit,bílý turmalín,sněhový křemen.

Příliš otevřená- psychoza nebo manická deprese,chaos v oblasti sexuálního vyjádření,frustrace,pocit neuskutečněných schopností

Zablokovaná-neustálé vyčerpání,nerozhodnost,absence pocitu " příslušnosti".

Emocionální disfunkce-deprese,obsesivní myšlenky,zmatenost

Tělesná disfunkce-citlivost na znečištění,chronické vyčerpání,epilepsie,Alzheimerova choroba.

Dva póly-guru - nejen mystikové-vnímaví,vstřícní k neočekávanému, nahodilému.Akceptují omezenost svého vědění a věří tomu,že spojení s Vyšším já jim poskytne vždy správnou odpověď, či ukáže cestu.

Druhý-egocentrik- sebevláda a neustálá kontrola vlastního života je vedou k na cestu materialismu.Pozdě pozom zjišťují, že jim chybí vnitřní síla zvládat svůj život.

Cvičení-pokud netrpíte vysokým krevním tlakem nebo nemáte potíže se zrakem-stoj na hlavě.

Můžete si klást otázky-Držíte v rukou svůj osud,je v mém životě nějaký problém, který se snažím zvládnout pouhou silou vůle,meditujete?

Afirmace:

ZAČÍNÁM S LÁSKOU A VDĚČNOSTÍ PŘIJÍMAT SEBE SAMA TAKOVÉHO JAKÝ JSEM.

CHCI ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT A OSVOBODIT SE.

TOUŽÍM ZALOŽIT SVŮJ ŽIVOT NA LÁSCE A SPOKOJENOSTI.

JSEM-KÝM JSEM A RADUJI SE Z TOHO.

Mandala na harmonizaci čakry:

                                   

Tak a jsme u konce.Pokud jste četli pozorně a přemýšleli při tom o svých čakrách-udělali jste první krok.

Proto ještě pár rad na konec.

Tak jako je 7 čaker-tak je také 7 způsobů,jak vyrovnat své čakry.

Zní to skoro jako pohádka-ale pokud se všech 7 čaker otáčí ve shodě,pak celý systém funguje hladce jako jednotný mechanismus a k tomu bychom měli přispět.

1.způsob - objevit svou polaritu -ve vyprávění o čakrách-protipoly

2.způsob- silové místo-čaromísto-oltářík- pokud jset četli o magii- víte co to je.Místo, na kterém je vám nejlíp,které si můžete vyzdobit příslušnými kamínky,ozdobami.

3.způsob- cvičení

4.způsob- léčení kameny-krystaly

5.způsob - meditace

6.způsob- každodení otázky-jsou uvedeny o každé čakry

7.způsob - afirmace

RADA  NAD  ZLATO.

NESPĚCHEJTE.

Vše má svůj čas,místo a prostor.Pokud jste zvládli předchozí kapitoly o magii,přípravách-víte o čem mluvím.

A také jste určitě nalezli spojitost se vším, co tu je.

Přeju hezké zážitky při objevování a vůli něco změnit.

 

 

online:
S TROCHOU NADHLEDU-Denní horoskopy
ANDĚLSKÉ KARTY-vylož si
Sedni si v klidu,klikni na obrázek-obrázky se mění samy,vnímej mantru
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one