online:

HO OPONOPONO

HO OPONOPONO je technika,která nyní dobývá Evropu.

Má člověka navrátit do stavu přirozenosti- k tzv.nulovému stavu,kdy se zbaví vzpomínek i předsudků a nebude jen hříčkou osudu.

Jedná se o starou havajskou metodu pro vytváření hojnosti,zdraví a míru.

Podstatou je dostat se do fáze, v níž je naše mysl a podstata naprosto čistá.

Jedině tak jsme schopni dosáhnout téměř čehokoliv,co si přejeme- to jsou slova Ihaleakala Hew Len- v knize Svět bez hranic.

VYMAŽME MINULOST

Jen když nejsme ovládáni tím,co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše,co nás bezprostředně obklopuje.

HO OPONOPONO vysvětluje, že nic neexistuje vně a celý okolní svět je pouze obrazem našeho vnitřního já a způsobu, jakým na něj reagujeme.

Vše,co se v nás odehrává,  promítáme do svých životů a  vytváříme si tak vzpomínky, které následně formují námi vnímanou realitu. Pokud v našem žití něco nefunguje- je nutné  VYČISTIT  SI  PAMĚŤ.

ZÁZRAČNÉ   MANTRY

Jak to udělat ?

Existuje  jednoduchý proces, kdy se přiblížíme k nulovému stavu.

Posaďte se na klidné místo,soustřeďte se na vlastní dech,dýchejte zhluboka a pak recitujte či zpívejte zcela uvolněným hlasem mantry tohoto znění:

MILUJI TĚ.......

OMLOUVÁM SE ....

PROSÍM ODPUSŤ MI .......

DĚKUJI  TI.......

 Přiznám se bez mučení, že jen málo zpívám nebo recituji-jen si mumlám pro sebe.

Každou chvíli, co jsem sama mohu mluvit pro sebe-tak to dělám- i když klidné sezení neodmítám a praktikuji také.

Opakováním nastartujete proces čištění,intoxikaci negativní energie v nitru,tedy chybných myšlenek,vzorců uvažování i předsudků,což příznivě zapůsobí na kvalitu života.

Zároveň překonáte těžké situace,napravíte mezilidské vztahy a dosáhnete osobních i pracovních úspěchů- slova Haw Len.

Pokud totiž dokážeme přeměnit negativní energii v pozitivní, vymažeme z paměti vše nepatřičné, stojíme před novým začátkem, kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění a zase uchopíme život do svých rukou.

 

                                                                  

 

 

 

 

 

Tento článek je překopírován z diskuse na serveru  Dáma-autor Yukonka-kde se této technice podrobně věnují.

 

Havajská technika Ho´oponopono přispívá k čištění našeho podvědomí,ve kterém sídlí bloky.Slouží k rozpuštění skrytých programů,které nám brání v dosažení naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání,ať už jde o zdraví,vztahy,duchovní vývoj,hojnost nebo cokoliv jiného.

Ho´oponopono je nástroj k umožnění návratu do tzv,nulového stavu,kde neexistuje nic a možné je VŠE.V tomto stavu nesídlí žádné myšlenky,slova nebo činy,vzpomínky,vzorce,přesvědčení ani cokoli jiného.Prostě NIC.Je to onen stav prázdnoty,o kterém se píše ve všech duchovních knihách a o jehož dosažení všichni hledající různými způsoby usilují. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení.
Každý člověk má k dispozici čočku skrze níž pozoruje svět.Každý z nás pohlíží na svět s myslí nastavenou určitým způsobem.Podaří-li se nám s pomocí stará havajské metody Ho´oponopono opustit všechny naše iluze,vstoupíme do prostoru,který se dá nazvat svět bez hranic.

Jedná se o techniku vedoucí k Nalezení vlastního Já.Je to proces vnitřního opouštění negativních energií s cílem nechat skrze sebe proudit čistou Lásku,čisté myšlenky a slova.Ho´oponopono je způsob,jak uvolnit energii starých emocionálních bolestí,které v nás vyvolávají nerovnováhu a následně i nemoci.Je to proces POKÁNÍ,ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE,který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona.

Klasický přístup k řešení potíží tkví v přesvědčení,že jádro problému leží v klientovi,ne v terapeutovi. Terapeuti si často myslí,že jsou zde pro to,aby pomáhali lidem nebo je zachraňovali.U havajské metody Ho´oponopono je vše jinak podle ní je skutečným úkolem terapeutů uzdravovat sebe samé z programů,které vidí ve svých klientech! Očistí-li program,který s ním sdílí,uleví se oběma stranám.

A proto,abych byla jako terapeutka schopna úspěšně svému klientovi pomoci,musím uznat svou 100 procentní zodpovědnost za to,co se stalo.Musím si tedy uvědomit,že jádrem problému je moje vlastní chybné uvažování,nikoliv chybné uvažování klienta.Většina terapeutů si vůbec není vědoma toho (nebo to nechce připustit),že se na každé obtížné situaci přímo podílejí.K tomu je totiž potřeba přijmout myšlenku,že na tomto světě jsme všichni propojeni a že to,co spatříme u druhého člověka,je také v nás.

S pomocí Ho´oponopono dokáže terapeut přeměnit své i klientovy chybné mentální vzorce v zdravé myšlení naplněné Láskou.Zatímco mi začíná klient vyprávět svůj tíživý příběh,začínám pročišťovat své vlastní chybné myšlenkové vzorce,které se zhmotnily do podoby klientova problému. Když je mé chybné uvažování nahrazeno láskyplnými myšlenkami, děje se tak i u klienta a ten zvolna cítí úlevu.Takže shrnuto- léčení pomocí havajské léčebné techniky Ho´oponopono vyžaduje,abych se terapeutka nejprve spojila s Původním Zrojem nazývaným Bůh a v tomto propojení poprosila,aby ve mně Láska vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce,které se nejpre zhmotňují jako můj vlastí problém a potom jako problém klienta.Tato prosba je v podstatě jakýmsi procesem pokání a odpuštění.Vyžaduje od nás určitý stupeň odevzdání se a obrovskou důvěru v to,že bude vyslyšena.Jistě Vás zajímá,jak na to.

1.způsobem je motlitba,kterou používala kahuna Morrnah:BOŽSKÝ STVOŘITELI,OTČE,MATKO,SYNU V JEDNOTĚ POKUD JSME SE JÁ,CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH,SLOVECH,SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ,NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA,PROSÍMĚ TĚ O ODPUŠTĚNÍ.DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ,UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK,BLOKŮ,ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO.A TAK SE STAŇ. AMEN.Kahuna Morrnah léčila prostřednictvím této prosby k Božskému Stvořiteli,skrze Božství,které je uvnitř každého člověka jenž je ve skutečnosti nástrojem Božského Stvořitele.2.způsob,který používá PhD.Ihaleakala Hew Len, je modernizovanou formou předchozí motlitby a spočívá v použití čtyř vět :MILUJI TĚ

OMLOUVÁM SE

PROSÍM,ODPUSŤ MI

DĚKUJI TISkrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem.Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme.Slova Miluji Tě rozproudí zablokovanou energii,spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem,který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru.Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli,začíná v nás vše očišťovat,abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic nulový stav.

Podstata je milovat vše např.nadbytek tuku,závislost,problematické dítě,partnera.Láska,na kterou se skrze slova Miluji Tě napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji.Vyslovením slov Miluji Tě si otevíráme bránu k prožití Božství.
Když máte hlavu zahlcenou programy,které se neustále přehrávají jako gramofonová deska,řekněte jim v duchu nebo potichu :

Miluji Vás,drahé myšlenky. Jsem vděčná za to ,že mám příležitost osvobodit Vás i sebe. Tyto slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí,nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu,pokud jim to nenařídíte.Omlouvám se těmito slovy uznáváme,že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program.Nemusíme tušit,jak to k nám přišlo.Např.má-li někdo nadváhu,jednoduše přijal program,který ji vytvořil. Tím,že vyslovíme slova Omlouvám se sdělujeme Bohu,že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli,čím jsme si tento program přitáhli.

Neprosíme Boha,aby nám odpustil,ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!

Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše,co se v našem životě objevilo.Prosím,odpusť mi těmito slovy prosíme o čištění,uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli,aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.Děkuji Ti těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru,že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama. Skrze modlitbu nebo slova Miluji Tě, Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuji Ti prosí nejprve Lásku, aby očistila negativní energii,která se zhmotnila do problému.Energie se uvolní,vznikne prázdný prostor,do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli,ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha,tedy od Boha.Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše,ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost.Není to životní koncept Mac Donalda,kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo.Bůh není sluha.Je třeba čistit,čistit a čistit .Čisti, vymazávej, vymazávej
a nalezni svou vlastní Šangrilu.

Kde? V sobě!Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona


(Šangrila je původní název pro Shamballu)


Podklady čerpány z knihy Svět bez hranic,autor Joe Vitale a Ph.D.I.Hew Len a Zero Limits Seminar

 

online:
S TROCHOU NADHLEDU-Denní horoskopy
ANDĚLSKÉ KARTY-vylož si
Sedni si v klidu,klikni na obrázek-obrázky se mění samy,vnímej mantru
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one