online:

MALÁ ARKÁNA-TROCHU JINAK

Každá série Malé Arkány obsahuje 10 číslovaných karet.Předkládají nám rozmanité životní situace-jako je bolest,frustrace,pronásledování,spolupráce,láska,komunikace a vytrvalost.Dají se vykládat také jak nezdar nebo úspěch.

U všech barev nebo kvalit mívají následnou symboliku nebo výraz:

ESA:                

Nová začátek,zdroj a zároveň cíl.Vlastní síla daného živlu.prokletí i požehnání - tedy esence živlu.

Příklad-připravenost a schopnost přijímat city-jsem prázdný a otevřený k naplnění.

DVOJKY:               

protiklady,rovnováha nebo konflikt.Stabilizace daného živlu.Rozlišení,rozdvojení.

Příklad:citové bohatství, můžeš dávat druhému i přijímat od něj.

TROJKY:            

růst, plodnost,výsledky,činy-základní problém živlu

Příklad: Hojnost citů-užívej v přiměřené míře,raduj se z něj,ale neplýtvej.

ČTYŘKY:             

stabilizace,solidnost, organizace a logika

Příklad:Stáhni se zpět-možnosti,jak naplnit touhy se samy projeví

PĚTKY:                

mnohostrannost,nestálost,změna a určitá nejistota

Příklad:Bohatsví bylo promarněno,přišla ztráta,bolest a poznání.Zklamání je pobídkou ke změně.

ŠESTKY:             

přirozená rovnováha,rozhodnutí,klid, harmonie.Radost nebo nebezpečí

Příklad:Překonal jsi strach ze zklamání.Dáváš se cestou důvěry,přátelství-odevzdáváš svou emocionalitu společenství.

SEDMIČKY:            

velmi složité-většinou duchovní-rozjímací karta.Zkoušení,vybírání,zušlechťování.Konec jednoho období,začátek dalšího.

Příklad:Všechno co tě okouzluje na nástrahách-je na kartě.Nenech se svést,osvoboď se od nástrah.Zbav se žádostivosti své i druhých.Osvoboď se. Poznej své iluze.

OSMIČKY:           

střet či harmonie silných a slabých stránek.Buď vzájemná blokáda nebo rovnováha protichůdných sil.

Příklad:Cítíš se prázdný a vyčerpaný.Nauč se říkat " Ne".Musíš se vzbouřit proti planým akcím.

DEVÍTKY:             

síla a podstata série-dozrávání,vyprofilování.Poznání sebe sama a hledání samostatnosti v daném živlu.

Příklad:Máš za sebou plno pohárů / zdrojů/.Nauč se s nimi hospodařit / s pocity,emocemi,osobními potřebami/.Ukliď si ve své citové domácnosti.

DESÍTKY:                        

završení,naplnění.Příslušný živel dává sílu sklidit nebo zavrhnout.

Příklad:Měj odvahu k citům.Důvěřuj sobě i bližním,spoléhaj na sebe i na ně.Hluboké vnitřní naplnění.

online:
S TROCHOU NADHLEDU-Denní horoskopy
ANDĚLSKÉ KARTY-vylož si
Sedni si v klidu,klikni na obrázek-obrázky se mění samy,vnímej mantru
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one