online:
0. BLÁZEN                                      

Když si povšimneme přiřazeného čísla-O-co nás napadne -člověk, kterého si nevážíme,nemáme rádi-říkáme o něm že je nula.

A neuvědomíme si, že bez nuly by nebyla další velká čísla-10,20-jen ve Velké arkáně.

Charakterizuje spíš neexistenci-ale Blázen existuje.Je počátkem i koncem,je součástí každé karty Tarotu.

Je poutník,spojuje světy i karty.

Je v něm ukrytá pošetilost-ale i moudrost.Vzpomeňte na šašky králů.

Je v něm ukrytá temnota i světlo-je svobodný a odlišný.Má velké cíle a ideály a nedívá se kudy jde.Proto se nám může každý takový člověk zdát odlišný-jde svou cestou-za svým ideálem a my mu možná závidíme nebo ho zatracujeme.

Dostal do vínku svobodnou vůli a jako každý může tuto vůli použít,rozhodovat o svém osudu a měnit svůj život.

Je dobrodruhem na své cestě,často si není vědom dopadu svých činů,

bývá zahleděn do sebe,je pošetilý a nevyrovnaný.

Kolikrát při akci,aniž bychom si to uvědomili máme vlastnosti Blázna,kolikrát právě přes něj se dostáváme k poznání jak dál.

U výkladu zdrav.stavu-duševní poruchy,onemocnění mozku,náhlé změny.

**************************************************

1, Mág, Kejklíř                               

Jsme přitahováni obrázkem člověka, který ovládá tolik nástrojů,který ukazuje duchovní i tělesné schopnosti.

Kdo by nechtěl být v takové pozici-protože uvnitř nás je touha umět, ovládat,kouzlit.

Mág dokáže využít situace a uplatit své umění-chce manipulovat vším a ovládat všechno.Jeho zručnost nemá hranice.Dokáže využít všech ingrediencí magie,je talentovaným manipulátorem.Doslova.

Ale -dá se tohle všechno ovládat bez toho, aby některé jeho akce nenarušovaly osobní svobodu ostatních ?

Tady vždy přemýšlím nad možností rozsahu schopností-v dobrém i ve zlém.

Ve výkladu zdrav.stavu-životní energie,poruchy řeči.

*******************************************************

2, Velekněžka,Papežka                                  

Na bohatě zdobeném trůně sedí krásná žena.Na pravé straně je umístěn bílý sloup,na levé černý- stín a světlo- zdánlivé protiklady.

Známé a neznámé-to už je jasnější.Je moudrá,umí přijímat i mít v sobě rozsáhlé znalosti-ale není aktivní-čeká na nás,že k ní přijdeme.

Její komunikace je mimosmyslová,neverbální-stejně jako komunikace kněžek Pýthie.

Velekněžka představuje záhadu,intuici,tajemství a pasivitu.Její znalost není získána rozumem-ale intuicí-vlastností, která je dána všem ženám.

Možnost poznat svoje světlo spočívá v prožívání a překonání vlastní temnoty.Všechny naše cesty vedou ke světlu.

A my velmi často vidíme jen vlastní tmu.Přes svoji netrpělivost,lenost,nedostatek citu.I tohle má v sobě velekněžka-když v ní světlo odpočívá.

Ve výkladu zdraví-skrytá nemoc,vnitřní horečka,ženské nemoci.

***************************************************

3,Císařovna,Panovnice                              

Která z nás nechtěla být v mládí královnou,císařovnou,panovnicí,

Viděly jsme ale jen krásný šat a moc,kterou má v rukách.To co je ukryto za krásným šatem a žezlem v ruce je péče,starost,znalost a síla laskavé moci.A všechno tohle umí využívat ve svém vládnutí.

Jen se opět zamýšlím:Je to symbol ženství-ke kterému také patří lstivost,marnivost,upovídanost,nestálá láska.

Někteří říkají,že je ztělesněním Panny Marie,která spojuje pozemské s nebeským,ztělesněním ženskosti v dobrém i ve zlém.

Pokud se spojí vlastnosti jako je láska a schopnosti- vzniká tvořivost-podívej se na sebe,zeptej se sama sebe-využíváš svoji tvořivost.A využíváš ji dobře ?

Ve výkladu zdrav.stavu-samoléčba,dobrá imunita.

****************************************************

4.Císař,Vladař                                     

Vždycky když vidím tuto kartu-vidím moudrého panovníka,který pro to, aby mohl vládnout ostatním-musí v první řadě vládnout sám sobě.

Je moudrý-protože to ví a řídí se svým rozumem.Potlačuje city,protože ve vládnutí musí city stranou.Mohly by ubližovat.

Tím rozšiřuje možnosti Císařovny-je racionální.Představuje hmotu a hmotný svět,je ochotný naslouchat,vede a radí.Brání svůj svět.

A proto může být i tvrdohlavý,nepřátelský,může zneužívat svou moc,,může být i tyranem-pokud zapomene na to, že jeho moc neslouží jen k prosazení sobeckých a individuálních zájmů.

Je představitelem mužské akce a jeho přítomnost je příznivá pro veškeré podnikání.

A je otázkou při výkladu-kdo mi vládne ?

Při výkladu zdrav.stavu-dobré zdraví,imunita,ramena

*************************************************

5.Velekněz,Papež                               

Je prostředníkem mezi člověkem a Bohem.Na rozdíl od Velekněžky-je aktivním prostředníkem.

Dělí se o svá tajemství,je symbolem lidské touhy spojit se s Bohem.Pomáhá hledat smysl života,reprezentuje duchovní sílu.Je duchovním vůdcem.

Přes všechnu nebo právě pro všechnu tuto sílu ale může být fanatikem,netolerantním a falešným vůdcem.Opustil Boha a tím i sebe.

Pak je třeba se zeptat-s jakým Bohem ses spojil?

Ve výkladu zdrav.stavu-choroby stáří,nalezení dobrého lékaře

**************************************************

6.Zamilovaní,zamilovaný,Milenci                    

                                                             

Pro mne je to karta volby,rozhodování.Nejen v lásce,jak by se dalo podle obrázku snadno říci.

Obrázek karty by mohl ukazovat Adama a Evu v ráji i anděla nad nimi.Tedy-krátce řečeno ráj.

Ale musím si dosadit-žena a muž,city a rozum a také pokušení,kterému byli vystaveni.Také touhu po porozumění,lásce,sounáležitosti.Kde to všechno najít ?Za jakou cenu si vytvořím svůj ráj.To je velmi vážná úvaha a důležité rozhodování.

S kým a jak.

A mohu se rozhodnout špatně- podlehnout pokušení,jít snadnější cestou,ztratit odvahu a dojít ke zklamání.

Jde o rozhodnutí.

Ve výkladu zdrav.stavu:životní styl, změna stravovacích návyků.

**************************************************

7.Vůz,Kočár                                                  

Vůz táhnou dva koně nebo sfingy.Černá a bílá.Možná tento vůz řídí vozataj,který se v předešlé kartě rozhodl dát se na cestu.Jenže-sfingy mají protikladné vlastnosti-zrovna tak jako barvy.Rozum a cit,váhavost a rozhodnost.

Co s tím,jak uřídit tento povoz tak, abych dojel do cíle?

Jezdci nechybí odvaha  vydat se na cestu s tak nespolehlivou silou-vydává se na cestu,aniž by tušil, kam dojede-dal se do pohybu.Musí smiřovat protichůdné síly,musí rozhodnout,kdo bude řídit jeho život.Srovnat konflikt,promyslet důsledky rozhodnutí,počítat s následky svého jednání.

Pokud to udělá, bude se dál vyvíjet,jeho cesta bude bude vznešená a elegantní-pokud ne,je to nebezpečí nehody,vyčerpání.

Ve výkladu zdrav.stavu:prochladnutí,vyčerpání

*****************************************************

 

online:
S TROCHOU NADHLEDU-Denní horoskopy
ANDĚLSKÉ KARTY-vylož si
Sedni si v klidu,klikni na obrázek-obrázky se mění samy,vnímej mantru
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one