online:
8.Síla,Statečnost                                         

Je stálou diskuzí-jestli je Síla nebo Spravedlnost.Tenhle problém nechám na Vás.

Už obrázek na kartě ukazuje odvahu přiblížit se ke zvířeti a sáhnout mu k nebezpečnému místu- k tlamě,která by mohla zranit.

Mohli bychom uvažovat o riskování, bezstarostnosti,nevědomosti-ale žena nevládne silou ruky,ale silou ducha.Je mírná,ale rozhodná a stává se jeho paní.

Pokud chceme zkrotit okolí nebo tvory kolem nás-musíme mít zkrocené zvíře nebo divokost v sobě.Přiblížit se svému živočichu,vychovávat ho srdcem ne násilím.Každý netrpělivý krok by byl na škodu,plýtvání energií na násilné kroky by nás vysilovalo.

Všeho můžeme dosáhnout silou svého přesvědčení,lásky a snažení.Osmička nad hlavou ženy -ležatá symbolizuje nekonečnost snažení i energie.

Ve výkladu zdrav.stavu:dobré srdce,zdraví

******************************

9.Poustevník         

Miluju tuhle kartu.Evokuje ve mně světlo na cestě,pomocnou ruku,bezpečí.

Karta vypráví příběh-příběh poustevníka v nás.Hledání moudrosti a pravdy,oproštění se od okolního světa.Ne sobecky - můžete jít s ním-ale neodvrátíte jej od cíle jeho cesty.Půjde s těmi, kteří hledají pravdu,dá jim svou moudrost-pokud o ni stojíte.A ani,když ho opustíte-nebude vás soudit.Ví, že to přísluší někomu jinému.   

Je samostatný, nezávislý,má velkou vnitřní sílu.

Ale někdy se stane-že světlo zhasne-a pak najednou jsme sami,smutní,bloudíme v sobě i ve světě.I tohle je zpoůsob cesty za světlem.

*************************************** 

                                                                        

10.Kolo štěstí,Kolo osudu

Patří k jedné z komplexních karet Tarotu.je zde první složení- 1 a  0.Vazba k Mágovi a k Bláznovi.Tedy mistrovství zvládat situace a nevědomost Blázna. Dalo by se říci kruhový objezd.Jednou jsi nahoře a jednou dole,život není peříčko.Jako rytmy našeho života , kterými procházíme.Jako lidský osud   se všemi proměnami,vítězstvími a porážkami. Ale také bludný kruh, do kterého jsme spadli a nevíme jak dál.

Cesta ven ?Vezmi osud do svých rukou-nenech se vláčet-staň se středem kola štěstí-tam je konec,vyvrcholení.

Ve výkladu zdrav.stavu: kolísavé zdrav.stav,dědičné nemoci.

****************************************                      

                                                                

11.Spravedlnost.

Už při pohledu na kartu  člověk zvážní-žena má váhy v rukách.Co se bude zvažovat,co se bude hodnotit ?

Co se bude odstraňovat mečem, který má v druhé ruce?  Co bude bolet ?

Co sis nadrobil, to si taky sníš-se říká. Tvoje odměna je zasloužená. Zasadil jsi-sklízíš.

Možná sis myslel,že z nedobré setby vzejde něco krásného a dobrého - teď jsi poznal svůj omyl.

Všechno co dlužíš-duchovně i materiálně- musíš vyrovnat.Ten okamžik pravdy, uvědomění si dluhů právě přišel.

Můžeš mu odolávat, můžeš se obelhávat, můžeš si stěžovat.Stejně-všechno co je v tvém, životě v nepořádku bude souzeno.

Co je s tvým citem pro spravedlnost ?

Ve výkladu zdrav.,stavu: nemoci ledvin

*************************************           

12.Viselec,Oběšenec

Teď právě teď je to tolik aktuální karta.Vytáhla jsem si ji jako radu.

Stagnace a nehybnost-plánuj-nekonej.

Všechny okolí vlivy jsou silnější než já a moje síly a veškerá snaha vychází vniveč.

Poloha Viselce není trestem-je to dobrovolná oběť.Dívá se na svět z jiného úhlu-jeho síla je na duchovní úrovni.Vše kolem je v pohybu-jen on zůstává nehybný.

Je to velmi záhadná a na první pohled nepříjemná karta.Ale co je nepříjemného na vnitřním vývoji,na usebrání se, na čerpání inspirace, na poznání.

Pokud půjdeme pouze po obrázku-ne po smyslu karty-můžeme se dostat k povrchnosti, sobectví,oběti, která není nutná,snahy předvádět se.

Ve výkladu zdrav.stavu:ochrnutí,duševní porucha,dlouhodobá nemoc.  

********************************************

13.Smrt

Další-na pohled karta,které se bojíme .Obrázek,který připomíná naši smrtelnost a ještě číslo 13.

V některý druzích Tarotu ani není pojmenována.

Ale je to v podstatě karta příznivá-karta sklizně,konce něčeho, co už přežilo,co můžeme ze svého života škrtnout.

Osvobodíme se za cenu ztráty-kdo má odvahu ztratit zbytečné-co je v mém životě zbytečné , vždycky to ale budu želet.A bude to bolet-každá ztráta bolí.,

Kdysi jsem četla- Smrt je věčný popelář , který ruší vše neužitečné.

Je to karta změny,pomíjivosti, a připomíná,že nic není věčné- jen skutky vedené srdcem.  

 Můžeme vzpomenout i na naše pohádky-kdy byly váženy v pekle osoby-dobré srdce a skutky vždy vítězily nad pekelnou mocí.             

A pokud se změně budeme bránit-lze se dočkat lhostejnosti,nepružnosti, větších krizí.

Ve výkladu zdrav.stavu: náhlé změny stavu, problémy s kostmi.                                                     

*************************************

14.Mírnost, Střídmost

Na této kartě  zaujme anděl-přelévá tekutinu z jedné číše do druhé.Ta tekutina je voda-ve které vznikl život  ,kterou jsme byli křtěni.

Klidný postoj-žádné velké pohyby-vše s mírou a klidem.To je i filosofie této karty- všeho s mírou.

Hledej tedy trpělivost,rovnováhu,mírnost- ta zušlěchťuje.

Hledej ji ve svém životě-ve skutcích, projevech, v ovládání vlastních protikladů.Pokud budeš mít snahu měnit věci i sebe násilím -je námaha zbytečná .

Čeká tě konflikt,nesoulad,krize-tím větší,. čím větší násilí použiješ.

Ve výkladu zdrav.stavu :krevní oběh,nervový systém,životní styl.

******************************************************                            

 

online:
S TROCHOU NADHLEDU-Denní horoskopy
ANDĚLSKÉ KARTY-vylož si
Sedni si v klidu,klikni na obrázek-obrázky se mění samy,vnímej mantru
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one